Rijksoverheid doelen windenergie

De Rijksoverheid streeft naar 14% duurzame energie in 2020. In 2023 moeten windmolens op land en zee voor ongeveer 8 miljoen huishoudens duurzame energie opwekken.

Meer windenergie op land en zee

Om tot die 14% duurzame energie in 2020 te komen, is o.a. meer windenergie op land en zee nodig. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in windenergie. Bijvoorbeeld met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Dit is een subsidie voor de productie van duurzame energie.

Doel windenergie op land

In 2020 moeten alle windmolens op land gezamenlijk een vermogen hebben van ten minste 6000 megawatt. Bijna 3 keer zoveel als in 2013 en genoeg om ruim 3 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Het Rijk en de provincies maakten in 2013 afspraken hierover. Hierin staan hoe zij de doelstelling voor windenergie op land gaan halen.

Gebieden windmolenparken op land

Het kabinet heeft 11 gebieden aangewezen waar grote windmolenparken op land mogen komen. Het zijn vooral gebieden waar het relatief hard waait en waar weinig mensen wonen. Bijvoorbeeld grote haven- en industriegebieden. Of gebieden langs wegen, spoorlijnen en grotere wateren (zoals het IJsselmeer).

In onderstaande afbeelding wordt duidelijk gemaakt over welke gebieden dit gaat:

windparken-gebieden

Doel windenergie op zee

Ook op de Noordzee komen meer windmolens. Vanaf 2023 wekken die samen zo’n 4450 megawatt elektriciteit op. Genoeg om jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat is ruim 20 keer zoveel als in 2013. Het kabinet heeft nieuwe gebieden aangewezen voor de bouw van windmolenparken op zee.

Er zijn 3 aangewezen gebieden op de Noordzee waar windparken komen. Voor de kust van:

  • Zeeland;
  • Noord-Holland;
  • Zuid-Holland.

Zie ook onderstaande afbeelding:

windmolen-zee

Lagere kosten windenergie op zee

De kosten voor windenergie op zee zijn nog hoog. De Rijksoverheid en de Nederlandse Wind Energie Associatie hebben afgesproken dat de kosten omlaag moeten: uiterlijk 2020 met 40%. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor windenergie op zee (TKI woz) helpt ze hierbij.

In 2016 kunnen bedrijven zich inschrijven voor 2 kavels voor de kust van Zeeland. Het bedrijf met de meest gunstige aanbieding krijgt de vergunning en subsidie voor het windpark. Deze aanpak draagt bij aan een efficiënter gebruik van de ruimte, lagere kosten en snellere invoering van windenergie op zee.

Zicht op windmolens vanuit de kust

Een windenergie-viewer laat in een animatie zien hoe de kustlijn eruitziet met windmolens. Deze viewer geeft een beeld van het zicht op zee vanuit 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse tijdstippen van de dag, vanuit diverse zichthoeken en met 2 types windturbines.

Verantwoordelijke overheden voor windparken

Er zijn verschillende overheden verantwoordelijk voor windparken.

Het Rijk wijst aan waar windmolenparken op zee mogen komen. Het Noordzeeloket biedt onder meer informatie over wetten en regels voor windenergie op zee.

Samen met provincies bepaalt de Rijksoverheid waar windparken op land van minimaal 100 megawatt mogen komen. Bij zulke grote bouwprojecten geldt de zogeheten Rijkscoördinatieregeling.

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor windmolenparken onder de 100 megawatt.

Energie vergelijken

Zelf ook een beetje meehelpen aan een milieuvriendelijkere wereld? Tijdens energie vergelijken kan je er ook voor kiezen om enkel energieleveranciers te tonen die het energiecontract aanbieden op basis van groene energie. Deze groene energie kan opgewekt zijn door de windmolens in Nederland, maar kan ook voortkomen uit bijvoorbeeld zonnepanelen of waterenergie.